Töötajaid on võimalik lisada/eemaldada ettevõtte Stebby kontol olles "Töötajad" vaates. 


Töötajate lisamine ettevõtte Stebby gruppi

Töötajaid saab lisada ükshaaval või importida Excelina failina kõik koos. 


Töötajate lisamine Exceliga: 

  • "Töötajad" vaates olles vajuta "Impordi failist" nupule
  • Seejärel saad tekkinud vaatest alla laadida näidisfaili. Kui näidisfail on täidetud, saad oma töötajatega täidetud faili samasse vaatesse üles laadida

Kompensatsiooniplaan tuleb imporditud töötajatele külge, kui kompensatsiooniplaanil on sisse lülitatud seadistus "Vaikimisi kompensatsiooniplaan". Seda on võimalik kontrollida/muuta vaates "Kompensatsioonid" - "Muuda plaani". 


Töötajate lisamine ükshaaval: 

  • "Töötajad" vaates olles vajuta "Lisa uus töötaja" nupule
  • Täida nõutud lahtrid ning kompensatsiooniplaani olemasolul pane töötajale külge kompensatsiooniplaan


Töötajal on varasem Stebby konto olemas vs töötajale luuakse gruppi lisamisel konto

  • Kui mõni töötaja läheb "Kutsutud töötajad" vaatesse ja nende kutse staatus on "Ootel", siis see tähendab, et töötaja sai oma olemasolevale (juba varem loodud) Stebby kontole kutse ettevõttega liitumiseks ning peab kutsega oma kontol olles nõustuma, et olla grupi liige.
  • Kui töötajal ei ole varasemalt Stebby keskkonda kontot loodud, siis saadetakse gruppi lisamise hetkel tema e-posti aadressile kiri konto loomise kohta. Aktiveerimislingile vajutades saab töötaja sisestada parooli, mida soovib edaspidi sisselogimisel kasutada.


Töötajate eemaldamine ettevõtte Stebby grupist

Vajuta töötaja ees olevale lahtrile ning seejärel ülevalt tekkinud värviliselt realt "Eemalda".

  • "Eemalda kohe" - vajuta seda siis, kui soovid töötajat koheselt grupist eemaldada.
  • "Määra eemaldamise kuupäev" - vajuta seda siis, kui soovid, et töötaja kaotaks grupiliikme õigused kindlal kuupäeval (hea kasutada, kui eemaldamise kuupäev langeb nädalavahetusele/pühale).


Kui eemaldamise hetkel on töötaja Stebby kontol kasutamata spordikompensatsiooni, siis see grupist eemaldamisel tema Stebby kontole ei jää. Töötaja kontole jääb alles vaid summa, mida ta on ise oma Stebby kontole laadinud.