Ettevõte kompenseerib spordi- ja tervisekulusid eelkõige oma töötajatele.


Juhul, kui ettevõte soovib kompenseerida ka töötaja pereliikmete spordi- ja tervisekulusid, tuleb ettevõttel teha töötaja pereliikmetele kontod! 


Teenusepakkujad on kohustatud kontrollima, kas Teenuse ostnud inimese isikukood kattub teenust kasutava inimese isikukoodiga.