Pileti kehtivusaega näed Pileti ostmise hetkel, pärast "Osta pilet" nupule vajutamist ja ostmise järgselt oma kontol "Piletid" vaates. Pileti kehtivusaega näed ka oma e-posti aadressile saadud Pileti kinnituskirjast.


Kehtivusaeg on seadistatud Teenusepakkuja poolt ja see tähendab seda, et Pilet tuleb ära kasutada enne etteantud kuupäeva ning pärast kehtivusaja möödumist enam antud Piletit Teenusepakkuja juures kasutada ei saa, sest Pilet on aegunud. Palun jälgi, kui kaua Sinu Pilet kehtib.


Kui Sul pole võimalik Piletit enne selle aegumist kasutada, siis võta Teenusepakkujaga ühendust. Stebby tiim ei saa Pileteid pikendada ja pikendamise võimalus on ainult Teenusepakkujal, kellelt Pileti soetasid. Küll aga ei ole Teenusepakkujal kohustus Pileteid pikendada ning seda saavad nad ise otsustada. Pileti aegumise kohta saadab Stebby Sulle kolm meeldetuletavat kirja (14, 7 ja 1 päev enne aegumist), kui oled antud teated oma kontol "Seaded" - "Teated" vaates sisse lülitanud.


Palun pane ka tähele, et Stebby keskkonnas olev kehtivusaeg näitab Pileti realiseerimise aega, mille Teenusepakkuja on seadistanud, aga teenusel endal võib olla teine kehtivusaeg. Näiteks kui ostad teenuse "Ujula kuukaart", siis märgib Teenusepakkuja selle esimesel kasutuskorral kasutatuks, misjärel kehtib Pilet kuu aega, sest antud teenuse näol on tegemist kuukaardiga ja kuukaart kehtib kuu aega.