Kui Sinu ettevõte pakub Sulle kompensatsiooni, siis saad kasutada peale laetud summat selliste teenusepakkujate juures, kelle teenused on Sulle kompenseeritud. Kompenseeritud kategooriad on Stebby keskkonnas seadistatud kompensatsiooni pakkuva ettevõtte poolt! 


Kui Sinu ettevõte kompenseerib vaid maksuvabu teenuseid, siis on Su kontol vasakul pool olevas menüüs "Kompenseeritud kategooriad" kirje juures vastav märge


Maksuvabu teenuseid saab otsida ka Stebby otsingust, kasutades filtrit "Maksuvabad teenused".


2018. aastal rakendus maksusoodustus, mis võimaldab ettevõttel oma töötajatele tervisetoetust maksuvabalt pakkuda, kuid maksuvabad teenused on seaduses sätestatud kindlate kriteeriumite alusel (vt. lähemalt EMTA lehelt). Vastavalt kriteeriumitele on Stebby keskkonnas mõned teenused maksuvabad ja mõned maksustatud. 


Ettevõte saab ise otsustada, kas ja milliseid tervise edendamise teenuseid või sportimise võimalusi oma töötajatele meie keskkonnas pakutakse. 


Taastusravi kategooriasse kuuluvad küll nii füsioteraapia, spaa- kui ka saunakeskuste teenused, kuid need kõik ei ole alati maksuvabad ja seetõttu pole võimalik neid tööandja poolt pakutava tervisetoetuse eest osta, kui lubatud on vaid maksuvabad teenused. 


Maksusoodustuse saamise eelduseks on see, et teenuse osutaja on tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omav taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline logopeed või kliiniline psühholoog, kes osutab oma erialaseid teenuseid

Kui teenuse osutaja omab muud kutsetunnistust (nt massaažiterapeut, lümfiterapeut, massöör, kiropraktik jne), siis maksusoodustus ei kohaldu.


Maksusoodustus ei kohaldu töötaja abikaasa, elukaaslase ega otse- või külgjoones sugulase, samuti tööandjaga samasse kontserni kuuluva või teise äriühingu töötaja tervise- ja spordikuludele.