Alates 1. jaanuarist 2018 ei maksustata erisoodustusena tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele. Loe rohkem EMTA lehelt


Stebby keskkonnas on Teenusepakkujal võimalik maksuvabastuse linnuke sisse lülitada teatud kategoorias pakutavate Teenuste grupil. Kategooriad, mille all võib müüa maksuvabu teenuseid on treeningud(nt. spordiklubid, tantsutrennid), taastusravi (nt. füsioteraapia), üritused (kõik avalikud spordiüritused), meditsiiniteenused ning ravikindlustusteenused.  


Maksuvabalt saab hüvitada/kulu kanda:

  • avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu;
  • sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi;
  • tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi;
  • kulutusi teatud spetsialistide (5) teenustele, kelle teenuse kasutamist ettevõte kompenseerida saab, on (vastavalt TMS § 48 lg 55) tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele tehtud kulutused – töötaja peab kompensatsiooni soovi korral olema teenust ostes veendunud, et teenusepakkuja on registris või omab vastavat kehtivat kutsetunnistust;
  • ravikindlustuslepingu kindlustusmakset.


Teenusepakkuja Tingimused annavad Teenuste grupi kategooria ning maksuvabastuse määramise õiguse Teenusepakkujatele, kuid sellega kaasneb kohustus vastava infoga tutvunud olla ja vastutada esitatud informatsiooni korrektsuse eest.

Kõikide tekkivate küsimuste ja märkustega palun pöördu meie klienditoe poole.