Tulenevalt maksusoodustuse seadusest on kõik avalikud rahvaspordiüritused maksuvabad. Tööandjad ei pruugi töötajatele kompenseerida maksustatud Teenuseid/üritusi. 


Kui Sinu üritus on maksuvaba, jälgi, et sinu üritusel/alamüritusel oleks sisse lülitatud "Eestis mitte maksustatud" linnuke. NB! Antud linnukest saad märkida vaid siis, kui oled Tingimustega nõustunud! Tingimustega saad nõustuda "Seaded" - "Tingimused" vaates.