Kui Sinu üritus on Lähtuvalt tulumaksuseadusest vabastatud erisoodustusmaksust, jälgi, et Sinu üritusel/alamüritusel oleks sisse lülitatud nupp "Eesti maksuvabad teenused". NB! Antud linnukest saad märkida vaid siis, kui oled Tingimustega nõustunud! Tingimustega saad nõustuda "Seaded" - "Tingimused" vaates.


Kui antud nupp ei ole sisse lülitatud ehk üritus ei ole määratud maksuvabade teenuste kategooriasse, ei pruugi tööandja sellel osalemist kompenseerida.