Pärast ürituse loomist on seda kõige hõlpsam muuta enne, kui Sinu üritusele on Kasutajaid registreerunud. Keerulisem on muuta üritust pärast esimest registreeringut ning kui üritus on alanud, ei ole võimalik rohkem muudatusi sisse viia.


Üritusi on võimalik muuta Ürituse korraldaja konto "Üritused" vaates, vajutades kindlale üritusele ning viies avanenud vaates muudatused läbi.


  1. Ürituse toimumise aega ja asukohta on võimalik muuta kuni ürituse alguseni. Registreerunud kasutajaid teavitatakse muudatustest.
  2. Registreerumisvormi saab muuta ürituse alguseni. Varasemad registreeringud ei muutu pärast registreeringuvormis muudatuste tegemist.
  3. Mõningate seadistuste muutmiseks on vaja ühendust võtta meie klienditoega aadressil info@stebby.eu, sõltuvalt sellest, kas üritusele on registreeringuid või kui üritus on alanud.
    Näiteks: ürituse muutmist kompleksürituseks või vastupidi, ürituse kategooria muutmine, ürituse nime muutmine, üritusega seotud müügikoha muutmine ning käibemaksu protsendi muutmine.
    NB! Kuna muutuseid ei ole alati võimalik läbi viia, kaalu hoopis uue ürituse loomist, kui Sinu üritusele ei ole veel registreeringuid.
  4. Pileteid on võimalik muuta, kustutada ja lisada kuniks üritus on lõppenud. Eelnevalt registreerunud kasutajaid muudatused ei mõjuta.
  5. Ürituse tühistamine on võimalik vaid läbi Stebby klienditoe. Loe lähemalt ürituse tühistamisest siin.


NB! Viies läbi suuremaid muudatusi ürituse toimumisaja ja asukoha ning teiste üritusega seotud üksikasjade osas või tühistades ürituse, on registreerunutel õigus saada oma osalus tühistatud. Pileti tagastamise tingimused sätestab Ürituse korraldaja. Loe lähemalt sellest siin.