Stebby keskkonnas leidub erinevaid viise, kuidas oma üritus esile tõsta ning silmapaistvaks teha. Käesolev juhend käsitleb mõningaid neist, mis aitavad sinu üritusel teiste seas silma paista. See juhend ei käsitle seda, et kuidas või millist üritust organiseerida.


  1. Suurim tegur ürituse nähtavuse ning otsingust leitavuse osas on Stebby pakett. Mida kõrgem pakett, seda kõrgemal kuvatakse Sinu üritust otsingus teiste ürituse seas. Näiteks: Gold paketis üritused ilmuvad alati enne Silver paketis üritusi, Silver paketis üritused enne Bronze paketis üritusi jne.
  2. Lisa profiilipilt ja kaanefoto oma kontole, aitamaks Kasutajatel paremini mõista, mida Sinu üritus endast kujutab. Selleks liiguta hiirekursor profiilipildile või kaanefotole ning vajuta "Muuda pilti" või "Muuda päisepilti".
    Valitud kaanefotot kuvatakse kõikidel Sinu üritustel. NB! Igale eraldiseisvale üritusele on võimalik lisada ka eraldi kaanefoto.
  3. Lisa informatsiooni oma Üritust seadistades, lahtritesse "Üldine informatsioon ja "Ürituse lühikirjeldus". See mõjutab nii seda, kuidas Kasutajad Sinu üritust näevad, kui ka seda, kuidas Sinu üritus otsingus esile kerkib.
    Lahtrisse "Üldine informatsioon" sisestatud teavet kuvatakse keskkonnas juhtudel, kus keskkond võimaldab pikemaid tekste näidata ning "Ürituse lühikirjeldus" teavet kuvatakse siis, kui teksti jaoks on vähem ruumi (nagu näiteks Stebby telefonirakenduses).
  4. Märksõnad sinu Ürituse korraldaja kontol mängivat samuti tähtsat rolli selle osas, kuidas sinu üritusi otsingus välja tuuakse. Mõtle, et millised märksõnad Sinu üritust kõige paremini kirjeldaks ning milliste märksõnadega osalejad üritust otsida võiks. Märksõnu saad lisada siis, kui Sa sisened Ürituse korraldaja konto "Müük ja teenused" - "Müügikohad" vaatesse ning vajutad "Muuda müügikohta" nupule. Seejärel sisesta sobilikud märksõnad "Müügikoha märksõnad" lahtrisse. Kasutajad näevad neid märksõnu Sinu Ürituse korraldaja lehekülje avalikus vaates.