Kasutaja registratsiooni tühistamise või muutmise võimalikkus sõltub Ürituse korraldaja poolt seatud tühistamise ja raha tagastamise tingimustest*. Tingimused peavad olema Kasutajatele nähtaval Ürituse korraldaja lehel Stebby keskkonnas või Ürituse korraldaja kodulehel.


Ürituse korraldaja ei saa iseseisvalt teha muudatusi või tühistada üritusega seotud registratsioone/pileteid ning peab selleks kontakteeruma muudatuste osas Stebby klienditoega e-posti aadressil info@stebby.eu. Kõik muudatused ei ole võimalikud ja Stebby klienditugi annab sellest Sulle teada.


*Tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivast võlaõigusseadusest ei kohaldata taganemisõigust vaba aja veetmise teenusele, mis leiab aset kindlal kuupäeval või perioodil ( § 53 lg 4 p 72).