Väljamaksed, teenustasu ja API

Kuidas sooritada väljamakset ja milline on teenustasu?
Väljamakset on võimalik sooritada Teenusepakkuja kontol olles "Raha ja arved" - "Väljamaksed" vaates.  Väljamakse sooritamisel täida...
R, 4 dets, 2020 at 9:49
API võtme aktiveerimine ja teenustekoodide lisamine
API võti võimaldab ühildada Stebby kassa kolmanda osapoole kassasüsteemidega. Näiteks: Mobi, Noom, CompuCash. API võtit on võimalik aktiveerida Teenusep...
R, 4 dets, 2020 at 4:22