Kompensacijos planą galima sukurti/ keisti įmonės Stebby paskyroje skiltyje "Kompensacijos".


Kompensacinio plano sukūrimas


Galite susikurti savo kompensacinį planą arba pasinaudoti mūsų sukurtais mėnesio ir ketvirčio kompensacijos planais. Jei norite sukurti savo kompensacinį planą, pasirinkite "Pridėti naują kompensavimo planą" puslapio viršuje.


Užpldykite kompensacinio plano nustatymus norimais pasirinkimais

  • Jūs alite pasirinkti kompensacinio plano pavadinimą, nustatyti laikotarpį ir sumą, kurią darbuotojas gaus į Stebby paskyrą per pasirinktą laikotarpį.
  • Kompensuojami procentai - koks procentas paslaugos bus kompensuojamos (nustačius 50%, paslaugos kainos 10 eurų, tai € 5 bus apmokami iš įmonės kompensacijos, o € 5 darbuotojas turės sumokėti pats).
  • "Kitas sąskaitos papildymas" - nurodykite kada norite, kad kompensacija būtų pridėta į darbuotojo sąskaitą. Nustatykite laikotarpio pradžią nuo kada prasidės kompensacija.
  • "Standartinis kompensavimo planas- planas, kuris automatiškai taikomas naujai pridėtam darbuotojui.


Žemiau esanti funkcija leidžia nustatyti ar naujo laikotarpio kompensacija pridedama prie esamos kompensacijos sumos (kaupiasi), ar likusi kompensacija baigiasi. 

Nustačius "Kompensacija nesikaupia", kiekvieno laikotarpio pradžioje darbuotojo balansas padidinamas iki nustatyto kredito dydžio .

Pavyzdžiui, jei nustatyta darbuotojui kompensacija yra € 30 kas mėnesį ir jis arba ji išleidžia € 10, tai sekantį mėnesį sąskaitos balansas bus vėl € 30.


Nustačius "Kompensacija kaupiasi", kredito suma bus pridėta prie darbuotojo sąskaitos likučio.

Pavyzdžiui, jei darbuotojo kompensacija yra 30 eurų kas mėnesį ir jis arba ji išleido 10 eurų, tuomet sekantį mįnesį jis turės 50 eurų balanso likutį (20 + 30 = 50).


Viduriniame stulpelyje yra kategorijos, kurias darbuotojai gali įsigyti iš įmonės skirtos kompensacijos:


  • Jei paliksite sužymėtus visus kategorijų langelius, tai darbuotojai galės įsigyti paslaugas iš visų kategorijų. 
  • Jei norite, kad darbuotojai turėtų galimybę įkelti kvitą, pažymėkite "Kvitai priimami" langelį.Kompensacinio plano keitimas

Skiltyje "Kompensacijos", pasirinkite kompensacinį planą, kurį norite koreguoti ir paspauskite "Keisti planą".

Esant kompensacijos plane galite keisti nustatymus arba, jei norite, galite kompensacinį planą ištrinti ("Ištrinti kompensavimo planą" mygtukas pačioje apačioje).