Įmonė pirmiausia sporto ir sveikatingumo išlaidas kompensuoja savo darbuotojams. 


Jei įmonė nori kompensuoti sporto ir sveikatingumo išlaidas darbuotojų šeimos nariams, tuomet įmonė turi sukurti paskyras darbuotojo šeimos nariams!


Paslaugų teikėjai privalo patikrinti, ar Paslaugą įsigijusio asmens asmens kodas sutampa su Paslauga besinaudojančio asmens kodu.