Jūs galite įtraukti kvitų priėmimą įmonės Stebby paskyroje  "Kompensacijos" skiltyje ir spauskite "Keisti planą" ant kompensacijos plano, kurį norite pakeisti. Paskutinis pasirinkimas, žemiau visų kategorijų sąrašo, yra  "Kvitai priimami", kuris turi būti įjungtas. Kaip pakeisti kompensavimo plano duomenis?


Jei įmonė leidžia darbuotojams pridėti kvitus, darbuotojo paskyroje atsiras naujas submeniu "Kvitai". Norėdamas  pridėti kvitą, darbuotojas turi užpildyti visą reikiamą informaciją (kvito turinį, asmeninę banko sąskaitą, ir kt.) ir įkelti kvito nuotrauką ar failą (pageidautina PDF formatu) į sistemą.


Pridėtus kvitus administratorius matys subkategorijoje  "Kvitai" įmonės paskyroje. Kvitą darbuotojas turi pridėti tą mėnesį už kurį jam bus išskaičiuota iš kompensacijos (t.y. suma nebus išskaičiuojama iš praėjusio mėnesio ar sekančio mėnesio kompensacijos). Kvito suma turi būti tokia, kurią darbuotojas nori kompensuoti. Sistema automatiškai atsižvelgia į darbuotojo kompensacinį planą, o tai reiška kad didžiausia galima kompensuoti suma bus laisvos lėšos darbuotojo kompensaciniame plane.


Kvito pridėjimo metu bus rezervuojama atitinkama darbuotojo kompensacijos suma, o darbdaviui atmetus kvitą, o darbdaviui atmetus kvitą, pinigai  grąžinami į darbuotjoto Stebby paskyrą. Jei kvitas atmetamas, gali būti pažymėta ir atmetimo priežastis.  Anuliuoti kvito atmetimo negalima.


Darbdaviui patvirtinus kvitą, kompensuojama suma per savaitę pervedama darbuotojui į jo nurodytą asmeninę banko sąskaitą. Per savaitę šį suma nurašoma iš įmonės paskyros balanso.