Pakalpojumu grupas pievienošana un rediģēšana


Pakalpojumu grupas var pievienot un mainīt Pakalpojumu sniedzēja kontā skatā “Pārdošana un pakalpojumi" - "Pakalpojumu grupas”.

Svarīgi! Pakalpojuma grupas iespējams sakārtot arī vēlāk. Vairāk par šo lasiet zemāk.


1. Pievienot pakalpojumu grupas nosaukumu

 • Piemēram: klasiskā masāža; grupas nodarbība utt.
 • Grupā ietilpst Pakalpojumi atbilstoši laikam (30 minūtes) vai saturam (1 apmeklējuma reize, 5 apmeklējuma reizes utt.).


2. Piešķirt kategoriju pakalpojumu grupai no izvēlnes

 • Darba devējs izvēlas, kurās kategorijas darbiniekiem tiek izmaksātas kompensācijas. Ja neesat pārliecināts, kurai kategorijai pieder pakalpojumu grupa, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu.


3. Norādiet, ja Jūsu uzņēmuma pakalpojumiem tiek piemērots PVN.


4. Pievienot pakalpojumu grupas aprakstu

 • Īss un informatīvs pakalpojumu grupas apraksts. Piemēram: “muguras, muguras un plecu masāža”.


5. Iepriekšēja rezervēšana

 • Aktivizējot pogu, Pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešama iepriekšēja lietotāja rezervācija ( zvans, e-pasts vai reģistrācija platformā). Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pārliecināties, ka kontakti ir pareizi, un lietotājs tos var izmantot, lai sazinātos ar Pakalpojumu sniedzēju.
 • Jūs varat pievienot pakalpojuma rezervācijas rokasgrāmatu pārdošanas vietas iestatījumu sadaļā “Vispārīga informācija”.


Pakalpojumu pievienošana un modificēšana


Pakalpojumus var pievienot un mainīt pakalpojumu sniedzēja kontā skatā “Pārdošana un pakalpojumi”- “Pakalpojumi”.

Svarīgi! Vēlāk ir iespējams sagrupēt pakalpojumus savādāk. Vairāk lasiet zemāk.


1. Pievienot pakalpojuma nosaukumu

 • Piemēram: 30 minūtes; 1 nodarbība.


2. Cenas pievienošana pakalpojumam

 • Standarta cena ir standarta Jūsu pakalpojuma cena. Ja vēlaties piedāvāt pakalpojumu Stebby vidē ar atlaidi, ievadiet atbilstošo summu logā “Stebby cena”.


3. Pakalpojumu grupas atlasīšana

 • Izvēlēties iepriekš izveidoto “Pakalpojumu grupu”, zem kuras tiks izveidots pakalpojums (piemērs:  “30 minūtes”, “60 minūtes” u.c. tiek klasificēts zem pakalpojumu grupas “Klasiskā masāža”).
 • Atlasītās pakalpojumu grupas iestatījumi attiecas arī uz izveidojamo Pakalpojumu (Pakalpojumu kategorija, nodokļu atbrīvojums, PVN likme un apraksts).


4. Ieslēdziet iespēju “Lietotāji var atrast pakalpojumu platformā” 

 • Aktivizējot šo iespēju, pakalpojums ir atrodams Stebby vidē.
 • “Zināmā laika periodā” nozīmē, ka Pakalpojums ir redzams Stebby noteiktā laika periodā. Tas ir nepieciešams, piemēram, sezonas pakalpojumiem.
 • “Noteikts pieejamo biļešu skaits” nozīmē, ka ir pieejams tikai noteikts pakalpojumu skaits. Pieejamo biļešu skaitu ir iespējams norādīt atbilstošajā laukā.
 • “Uz noteiktu laika periodu un ir noteikts pieejamo biļešu skaits” nozīmē, ka ir noteikts piedāvāto pakalpojumu skaits un pakalpojums ir redzams tikai norādītajā laika periodā. Skaitu un laika periodu var iestatīt atbilstošajā laukā.


5. Izlemiet, vai pakalpojumu var iegādāties tiešsaistē no platformas

 • Aktivizējot šo iespēju, lietotājam ir iespēja iegādāties pakalpojumu no sistēmas tiešsaistē. Ja šī opcija ir izslēgta, pakalpojumu var iegādāties tikai Jūsu tirdzniecības vietā.
 • Dienu skaits ir derīguma termiņš no pakalpojuma biļetes iegādes brīža. 
 • “Derīgs līdz” norāda pēdējo iespējamo pakalpojuma biļetes derīguma datumu. Ja datums “Derīgs līdz” ir tuvāks par norādīto dienu skaitu (piemēram, 30 dienas), derīguma datums tiks uzskatīts par logā “Derīgs līdz” norādīto datumu. Šī opcija ir nepieciešama sezonas pakalpojumiem.


6. Izlemiet, vai vēlaties pārdot pakalpojumu tikai pie kases

 • Aktivizējot pogu “Pakalpojums tiek pārdots tikai pie kases”, Lietotāji nevarēs atrast un iegādāties  pakalpojumu Stebby vidē. To var pārdot tikai pakalpojumu sniedzējs, izmantojot Stebby pārdošanas rīku.


Pakalpojumu grupu un pakalpojumu secība


Pakalpojumu sniedzējiem, kuri izvēlējušies sudraba un zelta pakas, ir iespēja mainīt pārdodamo pakalpojumu un pakalpojumu grupu secību. Tas sniedz iespēju pievērst lielāku uzmanību noteiktiem pakalpojumiem, padarīt savus pakalpojumus pievilcīgākus un palielināt pārdošanas apjomus.

 • Mainīt pakalpojumu secību ir iespējams skatā “Pārdošana un pakalpojumi” - “Pakalpojumu pasūtīšana”.
 • Noklikšķinot un noturot pakalpojuma rindu, var pārvilkt un salikt pakalpojumu grupas vēlamā secībā.
 • Noklikšķinot uz bultiņas rindas beigās, tiek parādīti Pakalpojumi, kas pieder attiecīgajai pakalpojumu grupai, un tos arī var kārtot.