Informāciju par tirdzniecības vietu var mainīt Pakalpojumu sniedzēja kontā, skatā “Pārdošana un pakalpojumi” - “Tirdzniecības vieta”.


Šajā skatā noklikšķiniet uz “Rediģēt tirdzniecības vietu”.


1. Pārliecinieties, ka ir norādīts nosaukums, e-pasta adrese un tālruņa numurs!

 • Tirdzniecības vietas kontakti ir redzami lietotājiem, un tie ir nepieciešami, lai lietotājs varētu sazināties ar Jums, ja rodas ar Pakalpojumu saistīti jautājumi.


2. “Saite uz rezervāciju”

 • Pievienojiet informāciju, ja vēlaties, lai lietotājs veiktu pakalpojuma rezervāciju Jūsu izvēlētajā vidē. Saite ar nepieciešamību veikt rezervāciju ir redzama Lietotājam pēc pakalpojuma iegādes, paziņojumā, kas saņemts uz e-pasta adresi un tirdzniecības vietas profilā.


3. Tirdzniecības vietas atslēgvārdi

 • Ievadiet atsevišķus atslēgvārdus, kas raksturo Jūsu tirdzniecības vietu. Piemēram: fizioterapija, peldbaseins, sporta zāle u.c.


4. “Vispārīga informācija”

 • Ievadiet informāciju, kas tiks parādīta tirdzniecības vietas mājas lapā (svarīga informācija lietotājam pirms pakalpojuma izmantošanas). Piemēram: informācija par to, kā rīkoties pēc pakalpojuma biļetes iegādes, t.i., “Pēc biļetes iegādes nosūtiet biļetes kodu Pakalpojumu sniedzējam”, atrašanās vietas detaļas, informācija par stāvvietu u.c.


5. Tirdzniecības vietas atrašanās vieta

 • Ievadiet pēc iespējas precīzāk tirdzniecības vietas atrašanās vietu.
 • Interaktīvajā kartē labajā pusē var atzīmēt precīzu tirdzniecības vietas atrašanās vietu, noklikšķinot uz kartes. Sistēma automātiski aizpilda ar atrašanās vietu saistītos laukus.
 • Ja Pakalpojums nav nodrošināts noteiktā vietā, atzīmējiet “Pakalpojums tiek piedāvāts neatkarīgi no tirdzniecības vietas”. Piemēram: e-veikals, virtuālais serviss vai konsultācija utt.


6. Darba laiks

 • Atzīmējiet nedēļas dienas un laikus, kad tirdzniecības vieta ir atvērta. Laiks un dienas ir redzami Lietotājam tirdzniecības vietas profilā un arī meklētājā, kas norāda, vai tirdzniecības vieta ir atvērta vai slēgta.
 • Ja Pakalpojums tiek nodrošināts tikai ar iepriekšēju piekrišanu, atzīmējiet “Pakalpojumi ir pieejami pēc vienošanās”. Tas nozīmē, ka tirdzniecības vieta ir atvērta tikai saskaņā ar rezervācijām un lietotājam pirms ierāšanos ir jāsazinās ar Jums.


7. Papildinformācija

 • Aktivizējot pogu “Paslēpt no meklēšanas”, tirdzniecības vieta meklēšanas rezultātos neparādīsies, bet tirdzniecības vieta joprojām būs redzama, izmantojot tiešo saiti.
 • Ja ir aktivizēta poga “Lietotājs ir informēts par iespēju pagarināt pakalpojuma biļeti”, lietotājs pēc biļetes iegādes tiek automātiski informēts, vai ir aktivizēts biļetes pagarinājums. Šī iespēja ir pieejama Zelta, Sudraba un Bronzas paku īpašniekiem. Vairāk par biļešu garinājumiem šeit.
 • Poga “API Key Not Activated” (API atslēga nav aktivizēta), izmantojot API atslēgu, var pieslēgt Stebby kases aparātu trešo pušu kases aparātu sistēmām. Piemēram: Mobi, Noom, CompuCash. API atslēgu var aktivizēt zelta, sudraba, bronzas un pamata pakas īpašnieki bez maksas. Ir maksa par saskari ar API startera paku (100 €+ PVN). Vairāk par pakām šeit


Plašāka informācija par API konfigurēšanu šeit.


8. Tirdzniecības vietas dzēšana

 • Ja vēlaties dzēst tirdzniecības vietu, noklikšķiniet uz “Dzēst tirdzniecības vietu”. Dzēšot tirdzniecības vietu, tiek noņemtas arī ar tirdzniecības vietu saistītās Pakalpojumu grupas un Pakalpojumi.


9. Pievienojiet profila attēlu un galveno attēlu

 • Profila attēlu un galveno attēlu var pievienot visi Pakalpojumu sniedzēji. To var izdarīt, uzklikšķinot uz “Rediģēt attēlu” vai “Rediģēt galvenes attēlu”.


10. Pievienot pakalpojumu attēlus un videoklipus Pakalpojumu sniedzēja profilam

 • Pakalpojumu sniedzēji ar zelta un sudraba pakām, tirdzniecības vietai var pievienot arī pakalpojumu attēlus un videoklipus. Varat veikt izmaiņas skatā “Pārdošana un pakalpojumi” - “Tirdzniecības vietas”, noklikšķinot uz pogas “Galerija un video” blakus atbilstošajai pārdošanas vietai.